1983 Yılı Kırklareli Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 95,03
Toplam Sandık Sayısı :
543
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
145984
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
138723
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
133188
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Kırklareli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
49,223
%36
2 - LİSTE
% 35
47,909
%35
1 - LİSTE
% 27
36,056
%27
0
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Kırklareli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 40
10,115
%40
% 52
2,687
%52
% 48
1,385
%48
% 42
15,498
%42
% 35
11,327
%35
% 39
1,473
%39
% 38
4,602
%38
% 34
5,675
%34

1983 Yılı Kırklareli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri