1983 Yılı Kayseri Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 91,73
Toplam Sandık Sayısı :
1303
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
317829
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
291536
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
279127
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Kayseri İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 56
158,684
%56
4 - LİSTE
% 23
64,697
%23
2 - LİSTE
% 17
47,624
%17
1 - LİSTE
% 2
8,122
%2
0


1983 Yılı Kayseri İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 47
8,265
%47
% 55
11,865
%55
% 44
2,861
%44
% 52
4,106
%52
% 64
102,799
%64
% 36
6,470
%36
% 40
3,404
%40
% 34
2,270
%34
% 38
4,777
%38
% 61
7,962
%61
% 48
4,026
%48

1983 Yılı Kayseri İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri