1983 Yılı Kastamonu Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 91,82
Toplam Sandık Sayısı :
1337
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
222635
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
204414
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
196214
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Kastamonu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 42
83,086
%42
2 - LİSTE
% 33
65,550
%33
2 - LİSTE
% 21
41,339
%21
0
% 3
6,239
%3
0


1983 Yılı Kastamonu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 46
680
%46
% 39
6,520
%39
% 45
5,212
%45
% 57
3,006
%57
% 38
2,068
%38
% 56
9,308
%56
% 46
3,916
%46
% 43
4,942
%43
% 49
7,899
%49
% 40
3,290
%40
% 43
19,834
%43
% 41
11,132
%41
% 62
14,505
%62

1983 Yılı Kastamonu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri