1983 Yılı Kars Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 88,14
Toplam Sandık Sayısı :
1112
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
243114
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
214285
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
206017
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Kars İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 34
70,955
%34
2 - LİSTE
% 33
68,970
%33
2 - LİSTE
% 24
50,841
%24
2 - LİSTE
% 7
15,251
%7
0


1983 Yılı Kars İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 38
2,119
%38
% 45
8,156
%45
% 27
4,648
%27
% 44
4,685
%44
% 39
3,183
%39
% 37
6,475
%37
% 61
7,189
%61
% 48
11,663
%48
% 55
7,042
%55
% 38
12,007
%38
% 43
3,447
%43
% 41
6,589
%41
% 38
4,091
%38
% 42
2,840
%42
% 37
3,594
%37

1983 Yılı Kars İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri