1983 Yılı Kahramanmaraş Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 90,77
Toplam Sandık Sayısı :
1036
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
243005
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
220584
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
210635
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Kahramanmaraş İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 48
102,698
%48
3 - LİSTE
% 25
53,204
%25
2 - LİSTE
% 24
51,626
%24
1 - LİSTE
% 1
3,107
%1
0


1983 Yılı Kahramanmaraş İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 45
10,538
%45
% 45
6,750
%45
% 42
14,859
%42
% 48
6,916
%48
% 70
57,310
%70
% 45
12,571
%45
% 42
5,912
%42

1983 Yılı Kahramanmaraş İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri