1983 Yılı İzmir Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 94,60
Toplam Sandık Sayısı :
3606
Milletvekili Sayısı:
16
Toplam Seçmen Sayısı :
1067107
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
1009444
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
961032
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı İzmir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 37
357,937
%37
8 - LİSTE
% 34
331,690
%34
5 - LİSTE
% 27
261,709
%27
3 - LİSTE
% 1
9,696
%1
0


1983 Yılı İzmir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 37
4,634
%37
% 43
9,324
%43
% 43
20,156
%43
% 42
32,813
%42
% 39
2,459
%39
% 35
3,727
%35
% 40
2,278
%40
% 36
1,395
%36
% 39
56,270
%39
% 40
8,851
%40
% 48
6,162
%48
% 41
6,976
%41
% 39
9,989
%39
% 39
161,136
%39
% 42
27,354
%42
% 35
2,102
%35
% 47
4,491
%47
% 35
12,226
%35
% 39
9,898
%39
% 34
3,992
%34

1983 Yılı İzmir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri