1983 Yılı İstanbul Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 90,64
Toplam Sandık Sayısı :
8212
Milletvekili Sayısı:
36
Toplam Seçmen Sayısı :
2525756
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
2289248
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
2178084
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı İstanbul İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
991,042
%45
17 - LİSTE
% 33
740,439
%33
13 - LİSTE
% 19
432,233
%19
6 - LİSTE
% 0
14,370
%0
0


1983 Yılı İstanbul İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 46
2,582
%46
% 42
169,663
%42
% 51
50,907
%51
% 47
24,594
%47
% 46
46,313
%46
% 38
15,420
%38
% 50
17,367
%50
% 40
59,280
%40
% 53
118,901
%53
% 44
43,263
%44
% 51
122,745
%51
% 42
75,956
%42
% 43
23,551
%43
% 52
4,928
%52
% 34
8,249
%34
% 45
96,772
%45
% 49
84,683
%49
% 40
13,995
%40
% 42
24,072
%42

1983 Yılı İstanbul İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri