1983 Yılı Isparta Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 95,02
Toplam Sandık Sayısı :
625
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
157238
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
149414
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
134969
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Isparta İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 66
89,377
%66
4 - LİSTE
% 19
26,722
%19
0
% 12
16,816
%12
0
% 1
2,054
%1
0


1983 Yılı Isparta İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 60
1,431
%60
% 64
10,928
%64
% 51
4,042
%51
% 59
6,073
%59
% 72
32,844
%72
% 64
8,755
%64
% 69
4,961
%69
% 68
5,575
%68
% 56
1,715
%56
% 62
13,053
%62

1983 Yılı Isparta İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri