1983 Yılı İçel Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 93,39
Toplam Sandık Sayısı :
1456
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
380879
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
355696
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
338687
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı İçel İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
146,930
%43
3 - LİSTE
% 36
122,483
%36
3 - LİSTE
% 20
69,274
%20
1 - LİSTE
% 0
0
%0
0


1983 Yılı İçel İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 61
15,360
%61
% 61
19,374
%61
% 35
6,039
%35
% 42
52,267
%42
% 37
7,623
%37
% 49
17,081
%49
% 38
34,129
%38

1983 Yılı İçel İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri