1983 Yılı Hatay Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 91,36
Toplam Sandık Sayısı :
1187
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
334399
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
305508
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
290228
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Hatay İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
105,570
%36
3 - LİSTE
% 34
99,050
%34
2 - LİSTE
% 29
85,608
%29
2 - LİSTE
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Hatay İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 42
6,733
%42
% 44
13,558
%44
% 48
6,201
%48
% 41
34,630
%41
% 40
10,372
%40
% 39
29,073
%39
% 36
6,670
%36
% 46
10,396
%46
% 50
4,423
%50

1983 Yılı Hatay İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri