1983 Yılı Kırklareli İli HP Milletvekilleri:
Parti Adı
Şehir
Milletvekilleri
Halkçı Parti
Kırklareli
Halkçı Parti
Kırklareli