1983 Yılı Edirne İli HP Milletvekilleri:
Parti Adı
Şehir
Milletvekilleri
Halkçı Parti
Edirne
Halkçı Parti
Edirne