1983 Yılı Diyarbakır İli HP Milletvekilleri:
Parti Adı
Şehir
Milletvekilleri
Halkçı Parti
Diyarbakır
Halkçı Parti
Diyarbakır
Halkçı Parti
Diyarbakır