1983 Yılı Hakkari Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 90,49
Toplam Sandık Sayısı :
276
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
44141
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
39942
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
38145
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Hakkari İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 51
19,487
%51
2 - LİSTE
% 32
12,511
%32
0
% 16
6,147
%16
0
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Hakkari İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 71
3,546
%71
% 77
3,543
%77
% 60
5,659
%60
% 71
3,306
%71
% 76
3,847
%76
% 67
6,455
%67

1983 Yılı Hakkari İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri