1983 Yılı Gümüşhane Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 84,40
Toplam Sandık Sayısı :
643
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
98425
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
83069
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
79636
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Gümüşhane İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 55
44,334
%55
3 - LİSTE
% 23
18,614
%23
0
% 20
16,688
%20
0
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Gümüşhane İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 57
15,881
%57
% 49
8,109
%49
% 62
9,675
%62
% 47
4,284
%47
% 56
6,385
%56

1983 Yılı Gümüşhane İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri