1983 Yılı Giresun Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 91,94
Toplam Sandık Sayısı :
885
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
197603
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
181668
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
173134
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Giresun İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 47
81,778
%47
3 - LİSTE
% 28
49,649
%28
1 - LİSTE
% 22
38,771
%22
1 - LİSTE
% 1
2,936
%1
0


1983 Yılı Giresun İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 68
6,387
%68
% 41
12,129
%41
% 56
7,392
%56
% 42
7,817
%42
% 55
3,305
%55
% 50
8,233
%50
% 47
6,107
%47
% 44
15,994
%44
% 47
5,231
%47
% 52
11,554
%52

1983 Yılı Giresun İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri