1983 Yılı Gaziantep Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 90,11
Toplam Sandık Sayısı :
1394
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
324258
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
292194
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
276079
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Gaziantep İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
115,097
%41
3 - LİSTE
% 34
95,011
%34
2 - LİSTE
% 23
65,971
%23
2 - LİSTE
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Gaziantep İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 47
4,345
%47
% 45
12,108
%45
% 49
16,724
%49
% 40
63,979
%40
% 47
15,301
%47
% 37
4,708
%37
% 36
2,209
%36

1983 Yılı Gaziantep İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri