1983 Yılı Eskişehir Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 95,39
Toplam Sandık Sayısı :
1141
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
282720
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
269690
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
257674
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Eskişehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 51
131,565
%51
3 - LİSTE
% 29
75,454
%29
2 - LİSTE
% 17
45,460
%17
0
% 2
5,195
%2
0


1983 Yılı Eskişehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 53
5,834
%53
% 37
2,013
%37
% 50
92,838
%50
% 49
7,963
%49
% 57
3,709
%57
% 40
4,583
%40
% 62
14,644
%62

1983 Yılı Eskişehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri