1983 Yılı Erzurum Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 88,48
Toplam Sandık Sayısı :
1540
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
283840
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
251135
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
240798
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Erzurum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 58
141,642
%58
4 - LİSTE
% 24
59,244
%24
2 - LİSTE
% 16
39,912
%16
1 - LİSTE
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Erzurum İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 62
8,354
%62
% 51
3,617
%51
% 35
5,263
%35
% 44
5,652
%44
% 65
8,868
%65
% 51
5,100
%51
% 71
61,603
%71
% 52
3,882
%52
% 56
7,789
%56
% 51
3,680
%51
% 59
10,165
%59
% 45
6,086
%45
% 45
3,556
%45
% 61
10,539
%61

1983 Yılı Erzurum İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri