1983 Yılı Erzincan Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 89,28
Toplam Sandık Sayısı :
752
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
105744
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
94408
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
90880
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Erzincan İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 49
44,591
%49
2 - LİSTE
% 36
33,266
%36
1 - LİSTE
% 12
11,393
%12
0
% 1
1,630
%1
0


1983 Yılı Erzincan İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 46
4,076
%46
% 52
2,258
%52
% 42
2,662
%42
% 50
2,185
%50
% 54
26,349
%54
% 34
2,945
%34
% 48
4,844
%48

1983 Yılı Erzincan İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri