1983 Yılı Edirne Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 96,03
Toplam Sandık Sayısı :
682
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
184856
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
177520
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
171708
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Edirne İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
70,955
%41
2 - LİSTE
% 37
64,217
%37
2 - LİSTE
% 18
31,651
%18
0
% 2
4,885
%2
0


1983 Yılı Edirne İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 44
2,820
%44
% 34
4,511
%34
% 42
6,910
%42
% 48
14,218
%48
% 36
2,105
%36
% 47
5,997
%47
% 42
21,075
%42
% 45
17,761
%45

1983 Yılı Edirne İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri