1983 Yılı Diyarbakır Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 82,66
Toplam Sandık Sayısı :
1204
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
239802
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
198232
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
179019
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Diyarbakır İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 42
75,217
%42
3 - LİSTE
% 32
58,557
%32
2 - LİSTE
% 25
45,245
%25
2 - LİSTE
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Diyarbakır İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 56
8,240
%56
% 40
4,187
%40
% 36
2,661
%36
% 48
2,611
%48
% 44
3,267
%44
% 47
7,187
%47
% 55
2,769
%55
% 34
1,450
%34
% 45
4,331
%45
% 37
2,714
%37
% 50
39,705
%50
% 45
6,168
%45

1983 Yılı Diyarbakır İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri