1983 Yılı Denizli Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 95,76
Toplam Sandık Sayısı :
1071
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
286821
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
274663
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
257257
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Denizli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 42
109,727
%42
2 - LİSTE
% 31
80,751
%31
2 - LİSTE
% 23
59,797
%23
1 - LİSTE
% 2
6,982
%2
0


1983 Yılı Denizli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 37
11,723
%37
% 39
4,531
%39
% 47
10,503
%47
% 38
3,612
%38
% 56
3,242
%56
% 40
10,351
%40
% 41
2,968
%41
% 42
4,341
%42
% 50
43,844
%50
% 40
6,494
%40
% 51
12,678
%51

1983 Yılı Denizli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri