1983 Yılı Çorum Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 93,70
Toplam Sandık Sayısı :
1176
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
245723
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
230244
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
219614
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Çorum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
98,386
%44
2 - LİSTE
% 32
70,572
%32
2 - LİSTE
% 23
50,656
%23
1 - LİSTE
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Çorum İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 51
9,854
%51
% 57
7,225
%57
% 58
17,126
%58
% 43
5,701
%43
% 40
5,416
%40
% 45
31,898
%45
% 52
2,365
%52
% 46
12,524
%46
% 49
15,040
%49

1983 Yılı Çorum İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri