1983 Yılı Çankırı Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 91,67
Toplam Sandık Sayısı :
611
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
108184
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
99169
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
94477
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Çankırı İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 56
53,695
%56
3 - LİSTE
% 25
24,529
%25
0
% 17
16,253
%17
0
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Çankırı İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 41
3,375
%41
% 58
2,381
%58
% 53
5,239
%53
% 48
4,740
%48
% 50
4,624
%50
% 66
19,786
%66
% 62
4,082
%62
% 51
1,997
%51
% 59
3,220
%59
% 75
5,814
%75

1983 Yılı Çankırı İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri