1983 Yılı Bursa Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 95,04
Toplam Sandık Sayısı :
2305
Milletvekili Sayısı:
10
Toplam Seçmen Sayısı :
625323
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
594327
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
566481
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Bursa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 47
268,736
%47
6 - LİSTE
% 26
150,912
%26
2 - LİSTE
% 25
146,833
%25
2 - LİSTE
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Bursa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 49
11,228
%49
% 54
24,560
%54
% 46
8,538
%46
% 39
12,852
%39
% 49
5,113
%49
% 48
149,790
%48
% 43
20,328
%43
% 35
5,187
%35
% 51
12,957
%51
% 40
7,886
%40
% 41
10,297
%41

1983 Yılı Bursa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri