1983 Yılı Burdur Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 96,04
Toplam Sandık Sayısı :
474
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
116502
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
111893
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
105550
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Burdur İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 53
56,031
%53
3 - LİSTE
% 31
33,013
%31
0
% 15
16,506
%15
0
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Burdur İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 55
2,630
%55
% 67
13,856
%67
% 54
9,293
%54
% 49
20,448
%49
% 47
4,698
%47
% 41
5,158
%41

1983 Yılı Burdur İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri