1983 Yılı Bolu Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 94,24
Toplam Sandık Sayısı :
1090
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
234546
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
221028
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
213389
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Bolu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 56
119,542
%56
4 - LİSTE
% 21
46,451
%21
1 - LİSTE
% 19
41,485
%19
0
% 2
5,911
%2
0


1983 Yılı Bolu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 60
8,196
%60
% 56
44,787
%56
% 69
19,206
%69
% 60
6,688
%60
% 35
1,284
%35
% 43
3,737
%43
% 52
22,132
%52
% 49
6,940
%49
% 50
3,041
%50
% 43
3,531
%43

1983 Yılı Bolu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri