1983 Yılı Bitlis Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 92,94
Toplam Sandık Sayısı :
423
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
70597
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
65612
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
62595
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Bitlis İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 65
41,062
%65
3 - LİSTE
% 27
17,417
%27
0
% 5
3,290
%5
0
% 1
826
%1
0


1983 Yılı Bitlis İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 62
3,493
%62
% 62
4,088
%62
% 96
8,676
%96
% 64
13,096
%64
% 61
5,121
%61
% 67
8,527
%67

1983 Yılı Bitlis İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri