1983 Yılı Bingöl Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 89,68
Toplam Sandık Sayısı :
443
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
65670
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
58892
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
55729
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Bingöl İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
24,616
%44
2 - LİSTE
% 29
16,275
%29
0
% 26
14,838
%26
0
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Bingöl İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 49
4,756
%49
% 38
2,559
%38
% 47
6,470
%47
% 45
8,958
%45
% 63
3,945
%63

1983 Yılı Bingöl İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri