1983 Yılı Bilecik Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 95,82
Toplam Sandık Sayısı :
399
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
80642
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
77271
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
74480
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Bilecik İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 48
36,093
%48
1 - LİSTE
% 28
21,214
%28
1 - LİSTE
% 23
17,173
%23
0
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Bilecik İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 44
7,312
%44
% 51
6,148
%51
% 52
9,259
%52
% 40
3,090
%40
% 56
4,830
%56
% 45
5,454
%45

1983 Yılı Bilecik İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri