1983 Yılı Balıkesir Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 95,28
Toplam Sandık Sayısı :
1840
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
466378
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
444353
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
423488
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Balıkesir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
191,242
%45
3 - LİSTE
% 27
116,957
%27
2 - LİSTE
% 26
110,731
%26
2 - LİSTE
% 1
4,558
%1
0


1983 Yılı Balıkesir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 42
7,856
%42
% 36
4,615
%36
% 46
20,134
%46
% 37
8,233
%37
% 41
7,700
%41
% 50
12,572
%50
% 47
11,217
%47
% 41
5,634
%41
% 46
15,163
%46
% 47
6,125
%47
% 42
7,806
%42
% 41
6,401
%41
% 44
6,937
%44
% 53
50,393
%53
% 50
5,210
%50
% 38
9,935
%38
% 46
9,892
%46

1983 Yılı Balıkesir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri