1983 Yılı Aydın Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 96,22
Toplam Sandık Sayısı :
1308
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
339792
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
326940
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
310171
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Aydın İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
124,660
%40
2 - LİSTE
% 29
91,841
%29
2 - LİSTE
% 29
91,258
%29
2 - LİSTE
% 0
2,412
%0
0


1983 Yılı Aydın İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 43
7,401
%43
% 41
13,921
%41
% 43
7,578
%43
% 63
4,785
%63
% 40
5,911
%40
% 35
3,366
%35
% 51
9,133
%51
% 48
41,110
%48
% 44
21,214
%44
% 42
16,715
%42
% 36
3,762
%36
% 42
3,209
%42

1983 Yılı Aydın İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri