1983 Yılı Artvin Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 90,64
Toplam Sandık Sayısı :
502
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
103341
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
93673
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
90848
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Artvin İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
36,654
%40
3 - LİSTE
% 30
27,634
%30
0
% 26
24,017
%26
0
% 2
2,543
%2
0


1983 Yılı Artvin İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 42
3,758
%42
% 43
3,288
%43
% 45
7,296
%45
% 43
4,633
%43
% 36
4,638
%36
% 35
6,518
%35
% 52
8,750
%52

1983 Yılı Artvin İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri