1983 Yılı Antalya Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 94,35
Toplam Sandık Sayısı :
1393
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
358530
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
338290
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
322919
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Antalya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 50
163,982
%50
4 - LİSTE
% 24
80,149
%24
2 - LİSTE
% 22
74,073
%22
1 - LİSTE
% 1
4,715
%1
0


1983 Yılı Antalya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 46
4,077
%46
% 58
17,168
%58
% 43
8,356
%43
% 53
6,646
%53
% 42
5,352
%42
% 39
3,054
%39
% 68
15,465
%68
% 48
9,719
%48
% 58
7,982
%58
% 38
11,638
%38
% 53
63,029
%53
% 48
13,135
%48

1983 Yılı Antalya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri