1983 Yılı Ankara Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 92,04
Toplam Sandık Sayısı :
4683
Milletvekili Sayısı:
22
Toplam Seçmen Sayısı :
1290106
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
1187392
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
1118666
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Ankara İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 51
575,153
%51
14 - LİSTE
% 29
332,546
%29
6 - LİSTE
% 18
201,469
%18
2 - LİSTE
% 0
9,498
%0
0


1983 Yılı Ankara İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 55
143,009
%55
% 59
4,195
%59
% 40
6,456
%40
% 67
12,152
%67
% 47
3,158
%47
% 47
182,929
%47
% 69
14,945
%69
% 46
4,056
%46
% 45
5,253
%45
% 48
3,003
%48
% 38
7,630
%38
% 49
5,311
%49
% 51
7,041
%51
% 49
32,793
%49
% 61
9,298
%61
% 56
14,931
%56
% 44
7,834
%44
% 59
20,652
%59
% 42
11,512
%42
% 40
2,519
%40
% 67
79,374
%67

1983 Yılı Ankara İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri