1983 Yılı Amasya Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 93,98
Toplam Sandık Sayısı :
667
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
156227
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
146820
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
141146
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Amasya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 49
70,290
%49
2 - LİSTE
% 37
52,441
%37
2 - LİSTE
% 13
18,415
%13
0
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Amasya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 56
4,735
%56
% 49
10,100
%49
% 52
24,358
%52
% 51
14,331
%51
% 64
10,717
%64
% 37
8,162
%37

1983 Yılı Amasya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri