1983 Yılı Afyon Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 95,06
Toplam Sandık Sayısı :
1085
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
264227
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
251180
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
237635
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Afyon İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 61
145,301
%61
4 - LİSTE
% 20
48,563
%20
1 - LİSTE
% 15
36,996
%15
0
% 2
6,775
%2
0


1983 Yılı Afyon İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 66
10,639
%66
% 57
7,852
%57
% 53
7,781
%53
% 52
11,433
%52
% 58
13,736
%58
% 59
6,516
%59
% 72
45,367
%72
% 65
20,248
%65
% 58
10,060
%58
% 48
7,737
%48
% 40
3,932
%40

1983 Yılı Afyon İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri