1983 Yılı Adıyaman Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 88,43
Toplam Sandık Sayısı :
609
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
124251
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
109880
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
104625
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Adıyaman İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 37
39,370
%37
2 - LİSTE
% 31
32,680
%31
1 - LİSTE
% 31
32,575
%31
1 - LİSTE
% 0
0
%0
0


1983 Yılı Adıyaman İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 39
8,934
%39
% 36
1,998
%36
% 34
1,814
%34
% 37
4,754
%37
% 46
8,836
%46
% 44
16,204
%44
% 39
1,160
%39

1983 Yılı Adıyaman İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri