1983 Yılı Adana Seçim Sonuçları

Yıl :
1983
Katılım Oranı:
% 91,02
Toplam Sandık Sayısı :
2211
Milletvekili Sayısı:
12
Toplam Seçmen Sayısı :
612685
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
557667
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
527145
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861983 Yılı Adana İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
213,739
%40
5 - LİSTE
% 36
194,641
%36
5 - LİSTE
% 21
114,518
%21
2 - LİSTE
% 0
4,247
%0
0


1983 Yılı Adana İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 36
8,179
%36
% 41
20,477
%41
% 34
2,919
%34
% 50
17,365
%50
% 49
10,553
%49
% 37
5,402
%37
% 47
22,005
%47
% 43
112,214
%43
% 56
24,440
%56
% 43
2,584
%43
% 51
3,738
%51
% 41
3,416
%41
% 38
2,861
%38

1983 Yılı Adana İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri