1977 Yılı Zonguldak Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 71,90
Toplam Sandık Sayısı :
1648
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
472806
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
339924
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
326112
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Zonguldak İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
149,111
%45
5 - LİSTE
% 42
139,983
%42
4 - LİSTE
% 4
16,149
%4
0
% 2
7,831
%2
0
% 1
6,466
%1
0
% 1
6,430
%1
0
% 0
142
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Zonguldak İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 50
24,229
%50
% 47
15,665
%47
% 47
14,826
%47
% 44
3,346
%44
% 52
28,716
%52
% 49
22,739
%49
% 60
2,305
%60
% 52
37,030
%52
% 42
6,592
%42
% 45
6,949
%45

1977 Yılı Zonguldak İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri