1977 Yılı Van Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 80,27
Toplam Sandık Sayısı :
742
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
151349
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
121488
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
116448
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Van İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 28
33,677
%28
0
% 20
23,798
%20
1 - LİSTE
% 19
22,569
%19
1 - LİSTE
% 15
17,943
%15
1 - LİSTE
% 11
13,776
%11
1 - LİSTE
% 2
3,282
%2
0
% 1
1,403
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Van İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 68
8,428
%68
% 47
2,920
%47
% 51
9,070
%51
% 43
4,848
%43
% 40
4,147
%40
% 28
8,690
%28
% 32
4,750
%32
% 30
4,149
%30

1977 Yılı Van İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri