1977 Yılı Uşak Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 73,66
Toplam Sandık Sayısı :
489
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
130679
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
96253
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
92490
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Uşak İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 47
43,849
%47
2 - LİSTE
% 40
37,538
%40
1 - LİSTE
% 5
5,431
%5
0
% 3
2,859
%3
0
% 1
1,472
%1
0
% 1
1,196
%1
0
% 0
145
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Uşak İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 45
7,365
%45
% 56
8,794
%56
% 52
3,732
%52
% 43
16,415
%43
% 51
4,251
%51
% 44
3,554
%44

1977 Yılı Uşak İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri