1977 Yılı Tunceli Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 68,80
Toplam Sandık Sayısı :
476
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
71227
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
49007
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
48222
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Tunceli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 66
31,958
%66
2 - LİSTE
% 17
8,539
%17
0
% 8
3,938
%8
0
% 4
2,271
%4
0
% 1
498
%1
0
% 0
359
%0
0
% 0
215
%0
0
% 0
193
%0
0
% 0
170
%0
0


1977 Yılı Tunceli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 37
1,640
%37
% 52
2,645
%52
% 83
7,165
%83
% 73
5,749
%73
% 70
2,451
%70
% 56
3,397
%56
% 49
3,375
%49
% 90
5,536
%90

1977 Yılı Tunceli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri