1977 Yılı Trabzon Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 63,97
Toplam Sandık Sayısı :
1298
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
381348
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
243966
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
238298
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Trabzon İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 39
95,188
%39
4 - LİSTE
% 39
92,979
%39
3 - LİSTE
% 10
23,942
%10
1 - LİSTE
% 6
14,906
%6
0
% 3
7,393
%3
0
% 1
3,751
%1
0
% 0
139
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Trabzon İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 44
15,984
%44
% 42
7,556
%42
% 45
5,150
%45
% 41
5,102
%41
% 58
8,269
%58
% 45
26,846
%45
% 33
9,222
%33
% 40
6,494
%40
% 47
3,285
%47
% 43
12,926
%43
% 44
4,010
%44

1977 Yılı Trabzon İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri