1977 Yılı Tokat Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 79,85
Toplam Sandık Sayısı :
1196
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
290625
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
232053
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
222686
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Tokat İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 42
93,940
%42
4 - LİSTE
% 31
69,429
%31
2 - LİSTE
% 10
23,678
%10
1 - LİSTE
% 10
23,167
%10
0
% 2
5,371
%2
0
% 1
3,470
%1
0
% 1
2,346
%1
0
% 0
1,285
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Tokat İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 61
6,703
%61
% 40
5,598
%40
% 38
11,136
%38
% 34
15,319
%34
% 45
13,406
%45
% 40
8,232
%40
% 42
15,796
%42
% 51
18,987
%51

1977 Yılı Tokat İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri