1977 Yılı Sivas Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 74,35
Toplam Sandık Sayısı :
1841
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
346706
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
257759
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
247113
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Sivas İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 42
106,082
%42
4 - LİSTE
% 23
58,044
%23
2 - LİSTE
% 14
34,701
%14
1 - LİSTE
% 13
32,539
%13
1 - LİSTE
% 3
8,962
%3
0
% 1
3,423
%1
0
% 1
3,353
%1
0
% 0
9
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Sivas İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 64
10,928
%64
% 40
5,297
%40
% 48
5,829
%48
% 45
6,470
%45
% 68
7,565
%68
% 48
9,267
%48
% 39
3,343
%39
% 38
27,931
%38
% 46
10,120
%46
% 51
9,627
%51
% 38
9,195
%38
% 43
6,850
%43

1977 Yılı Sivas İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri