1977 Yılı Sinop Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 71,58
Toplam Sandık Sayısı :
629
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
140470
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
100548
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
95038
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Sinop İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
41,989
%44
2 - LİSTE
% 38
36,187
%38
1 - LİSTE
% 7
7,344
%7
0
% 4
3,903
%4
0
% 3
2,980
%3
0
% 2
2,635
%2
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Sinop İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 55
8,394
%55
% 45
9,760
%45
% 45
4,479
%45
% 54
4,671
%54
% 46
8,343
%46
% 58
9,268
%58
% 42
2,667
%42

1977 Yılı Sinop İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri