1977 Yılı Siirt Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 74,55
Toplam Sandık Sayısı :
774
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
163508
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
121894
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
118612
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Siirt İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
51,474
%43
1 - LİSTE
% 21
26,074
%21
1 - LİSTE
% 17
20,422
%17
1 - LİSTE
% 15
18,907
%15
1 - LİSTE
% 0
709
%0
0
% 0
572
%0
0
% 0
454
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Siirt İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 44
10,937
%44
% 42
2,412
%42
% 48
3,586
%48
% 47
6,905
%47
% 44
4,949
%44
% 42
5,194
%42
% 50
7,505
%50
% 42
2,950
%42
% 45
3,417
%45
% 30
2,453
%30
% 47
2,705
%47

1977 Yılı Siirt İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri