1977 Yılı Şanlıurfa Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 69,39
Toplam Sandık Sayısı :
1189
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
292408
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
202902
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
196964
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Şanlıurfa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 33
65,910
%33
3 - LİSTE
% 32
64,785
%32
3 - LİSTE
% 19
38,432
%19
1 - LİSTE
% 6
11,876
%6
0
% 5
10,437
%5
0
% 1
3,301
%1
0
% 1
2,223
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Şanlıurfa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 40
6,147
%40
% 44
6,382
%44
% 45
6,743
%45
% 47
4,222
%47
% 40
4,515
%40
% 29
15,656
%29
% 51
16,918
%51
% 46
8,477
%46
% 37
10,259
%37

1977 Yılı Şanlıurfa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri